Programmaonderdelen en doelen

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

J. de Reus (Personeel & Organisatie)
G. van Gaal (Inkoop- en aanbestedingsbeleid)
J.N.J. Appelman (Facilitaire zaken)
J.A. Fackeldey (Communicatie & ICT)
H.J. Hofstra (Financiën)

Lasten

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03