Samenvatting

Algemeen

I. Algemeen

Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. Meer dan ooit past deze (vertaalde) tekst uit Beautiful Boy van John Lennon bij het voorbije jaar. Collectief maakten we ons op voor een jaar waarin het dagelijks leven voor het eerst sinds 2020 niet meer zou worden gedicteerd door corona en de bijbehorende maatregelen. Vrijheid, blijheid en onbezorgdheid…we waren er zo aan toe. Maar nog voordat we van alle coronamaatregelen af waren, viel Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnen. 

Hoewel de oorlog aan de buitengrens van Europa wellicht een ver-van-mijn-bedshow lijkt, kunnen wij er in onze terugblik op 2022 niet aan voorbij gaan. De oorlog duurt op het moment van schrijven immers al meer dan een jaar. De Russische invasie had al snel wereldwijde gevolgen, waar we ook in Flevoland mee te maken kregen. Bij de benzinepomp, in de supermarkt, maar vooral in de razendsnel stijgende tarieven van de energieleveranciers bleek onze afhankelijkheid van Rusland. Energiearmoede werd – helaas – een ingeburgerde term. 

De energiecrisis kwam bovenop de crises die ons land al kende, zoals stikstof, woningbouw en de vluchtelingenopvang. Laatstgenoemde bereikte in 2022 een dieptepunt. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kon de toestroom bij lange na niet aan. Het gevolg: mensen moesten buiten slapen en verbleven onder schrijnende omstandigheden op het terrein in Ter Apel. 

Medio 2022 hoopten het ministerie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de Noordoostpolder met de vestiging van een tweede aanmeldcentrum het overvolle centrum in Ter Apel te kunnen ontlasten. De locatie die hiervoor op het oog was, leidde tot onrust. De Noordoostpolder verkent momenteel samen met het COA andere mogelijkheden.

Meta wilde enige tijd aan de rand van Zeewolde een groot datacenter vestigen. Het moederbedrijf van Facebook zag na de nodige weerstand afgelopen zomer uiteindelijk van dit voornemen af omdat er geen goede match was met de omgeving. 

Bovenstaande zou zomaar tot enig cynisme kunnen leiden. Of je constateert dat Flevoland in beweging is. Zonder beweging geen vooruitgang. Deze provincie durft verantwoordelijkheid te nemen en door te pakken. Zo komen er voor 2030 komen bijna 40.000 woningen bij in Flevoland hebben we in oktober met het Rijk afgesproken.
Na jarenlange voorbereidingen opende de Floriade in 2022 de poorten. Het was een hobbelige weg er naar toe en ook de start van de wereldtuinbouwtentoonstelling was niet geheel vlekkeloos, maar uiteindelijk hebben enkele honderdduizenden bezoekers uit het binnen- en buitenland genoten van deze expo. 

Nog een mijlpaal uit 2022. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Voor Urk en de maritieme sector betekent dit dat een langgekoesterde wens eindelijk in vervulling kan gaan en dat de werkgelegenheid in dit deel van onze provincie een flinke impuls gaat krijgen. We hopen in 2023 met de aanbesteding te kunnen beginnen. 

Over hoogtepunten gesproken: in augustus 2022 werd in Zeewolde het grootste windmolenproject op land van Nederland geopend. Het bevestigt de reputatie van Flevoland als de windprovincie van Nederland. En met de heropening van de Hogering in Almere werden in december 2022 drie jaar werkzaamheden aan de drukste provinciale weg van Flevoland afgerond.

Het stikstofdossier bleek nog net zo dynamisch en weerbarstig als de jaren ervoor. De legalisering van de PAS-melders, waarvan een slordige 130 in Flevoland, is in de praktijk complex en ligt in grote mate op het bordje van het Rijk. Op de achtergrond zijn we in Flevoland vorig jaar gestart met het gebiedsproces in de Noordoostpolder om ons aandeel in het stikstofoverschot op De Wieden-Weerribben in Overijssel terug te dringen. Het proces waarin we nadrukkelijk samen met de agrarische ondernemers uit het gebied optrekken, lijkt hoopvolle resultaten op te leveren. 

Samen. Het woord is al gevallen. Provincie Flevoland staat de komende jaren voor tal van uitdagingen waar we onze schouders onder moeten en willen zetten. Maar dat doen we niet alleen. Dat doen we met anderen, want: Samen Maken We Flevoland. In november 2022 droeg gedeputeerde Cora Smelik het stokje over aan Gebke van Gaal vanwege een mooie kans bij het Kadaster. Ze verliet de provincie in de wetenschap dat Samen Maken We Flevoland geen holle woorden zijn, maar dat dit daadwerkelijk zo wordt ervaren en gedaan. 

Is er reden om cynisch te doen over Flevoland? Integendeel! Wij durven buiten de gebaande paden te denken, hebben de ambitie en wil om samen Flevoland mooier en sterker te maken. Waar nodig komen we meteen in actie. Dat deden we in coronatijd met het instellen van meerdere financiële steunfondsen en ook vorig jaar lieten we ons niet onbetuigd. Een maand na de invasie stelden Provinciale Staten een half miljoen euro beschikbaar voor een Oekraïne noodfonds. Rond de zomer werd het noodfonds aangevuld met € 0,5 mln. Voor de Flevolandse clubs en verenigingen die door de stijgende energietarieven in de knel waren gekomen, heeft PS een energienoodfonds van € 1,5 mln. in het leven geroepen.

Samen met het Rijk werken we ondertussen door aan de Strategische Agenda en de verdere groei (100.000+ woningen) en ontwikkeling van de provincie, maar we hebben het vizier niet alleen op de verre toekomst gericht. We blijven omzien naar onze inwoners en partners. Samen maken we immers niet alleen Flevoland. Samen zíjn we Flevoland.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03