Provincie Flevoland - Jaarstukken 2022

Welkom bij de digitale versie van de Jaarstukken 2022. In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de doelen die in 2022 zijn bereikt, welke activiteiten wij daarvoor hebben ondernomen en wat dat heeft gekost. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en voorgeschreven paragrafen) en de jaarrekening. Wij nodigen u van harte uit deze jaarstukken te lezen.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03