Jaarrekening

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening

2.1 Detaillering baten en lasten per programma

Onderstaande tabellen geven per programma de lasten, baten en saldi voor het jaar 2022 weer. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan.

Tabel 2.1: Lasten per programma

Lasten per programma

Rekening 2021

Begroting 2022 ontwerp

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

12.123

11.506

12.735

11.429

1.306

2 Landbouw, visserij en natuur

19.966

23.423

27.213

21.145

6.069

3 Economie

9.848

14.190

13.475

7.372

6.103

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

10.604

10.102

12.214

10.606

1.608

5 Energie, duurzaamheid en milieu

9.827

10.521

12.091

11.271

820

6 Mobiliteit

59.552

68.421

65.733

63.744

1.989

7 Vernieuwend bestuur

57.768

65.809

74.095

64.525

9.571

Lasten

179.688

203.971

217.557

190.091

27.465

Stortingen in reserves

46.883

26.357

57.775

62.196

-4.421

Lasten inclusief toevoegingen reserves

226.571

230.329

275.331

252.287

23.044

x € 1.000

Tabel 2.2: Baten per programma

Baten per programma

Rekening 2021

Begroting 2022 ontwerp

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

-789

-1.059

-1.700

-1.544

-156

2 Landbouw, visserij en natuur

-2.174

-1.478

-4.964

-2.991

-1.973

3 Economie

-1.923

-1.216

-2.525

-1.782

-743

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

-241

-372

-790

-754

-37

5 Energie, duurzaamheid en milieu

-1.338

-1.265

-2.704

-3.052

348

6 Mobiliteit

-9.666

-8.768

-8.794

-9.055

261

7 Vernieuwend bestuur

-181.087

-177.712

-201.991

-204.090

2.099

Baten

-197.218

-191.870

-223.468

-223.266

-201

Onttrekkingen aan reserves

-45.664

-38.483

-51.863

-41.575

-10.288

Baten inclusief onttrekkingen reserves

-242.881

-230.354

-275.331

-264.842

-10.489

x € 1.000

Tabel 2.3: Saldo van baten en lasten per programma

Saldo lasten en baten per programma

Rekening 2021

Begroting 2022 ontwerp

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

11.334

10.447

11.035

9.885

1.150

2 Landbouw, visserij en natuur

17.793

21.945

22.249

18.154

4.096

3 Economie

7.925

12.973

10.950

5.590

5.359

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

10.363

9.730

11.424

9.853

1.571

5 Energie, duurzaamheid en milieu

8.490

9.257

9.387

8.219

1.168

6 Mobiliteit

49.885

59.652

56.939

54.689

2.250

7 Vernieuwend bestuur

-123.319

-111.902

-127.895

-139.565

11.670

Saldo lasten en baten

-17.529

12.101

-5.911

-33.175

27.264

Stortingen in reserves

46.883

26.357

57.775

62.196

-4.421

Onttrekkingen aan reserves

-45.664

-38.483

-51.863

-41.575

-10.288

Gerealiseerd resultaat (- = overschot)

-16.310

-25

0

-12.554

12.554

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03