Bijlagen

5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring wordt toegevoegd aan de Jaarstukken 2022 en gepubliceerd op www.flevoland.nl/jaarstukken .

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03