Programmaonderdelen en doelen

Klimaatakkoord

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey

Middelen

5.4 Klimaatakkoord

Rekening 2021

Begroting 2022 ontwerp

Begroting 2022 na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

19

0

28

28

0

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

19

0

28

28

0

x € 1.000

Waardoor wijkt het af

Verschil

Waarvan

effect op:

Lasten

Reserve

Rekening-

saldo

Overige kleine verschillen

0

0

0

Totaal lasten

0

0

0

Baten

Overige kleine verschillen

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

x € 1.000, - = nadeel

Toelichting

Geen individuele verschillen < € 0,1 mln., derhalve niet van toepassing.

Lasten

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03