Programmaonderdelen en doelen

Gebiedsopgaven

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman (Flevokust Haven, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland)
J. de Reus (MITC, Amsterdam Lelystad Airport samen met J.N.J. Appelman)

Doel (2019-2023)
Op en rondom Amsterdam Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark (LAB) zijn samenwerkingsprojecten op het gebied van duurzaamheid, waaronder duurzame energie en duurzame waterketen gestart.

Doelrealisatie
Als provincie ondersteunen we de ambitie van Amsterdam Lelystad Airport om uit te groeien tot duurzaamste luchthaven van Europa. Vanwege het feit dat er nog geen duidelijkheid is over opening van Amsterdam Lelystad Airport, is er minder inzet gepleegd op duurzaamheid, omdat minder capaciteit en middelen beschikbaar waren. Dat neemt niet weg dat er in 2022 samen met de omgevingspartijen de nodige inspanning is verricht voor de duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark. Daarnaast is de verkenning gestart naar de ontwikkeling van een tweede fase van Lelystad Airport Businesspark.

Activiteiten 2022

  • We hebben ingezet op het stimuleren en faciliteren van het gebruik van Europese fondsen ('EFRO', 'INTERREG', 'LIFE') voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en LAB.
  • We werken samen met de luchthaven, OMALA en andere gebiedspartners aan een programma duurzame ontwikkeling, waaronder duurzame luchtvaart, duurzame energie, circulariteit, duurzame waterketen, biodiversiteit en klimaatadaptatie. In 2022 is een regeling opengesteld voor maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit , voor een duurzame ontwikkeling van het gebied.

Risico's en beheersmaatregelen
Uitstel van de opening van de luchthaven voor vakantievluchten vertraagt de ontwikkeling van (een deel van) het bedrijventerrein en activiteiten op het gebied van duurzaamheid, economie, opleidingen en kennisontwikkeling. Er wordt ingezet op zo spoedig mogelijke besluitvorming over openstelling voor vakantievluchten.

Lasten

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03