Vernieuwend bestuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2019

2020

2021

Streef- cijfer 2022

Rekening 2022

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

0

0

0

0

0

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen Tweede Kamer/Provinciale Staten/ gemeenteraden weergegeven in percentage kiezers/ stemgerechtigden

53,6% (PS)

n.v.t.

75,4% (TK)

n.v.t.

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2023 08:42:58 met de export van 06/26/2023 22:46:03